Hol kommune Teknisk etat

Hol kommune søker

Brann- og redningssjef 100% fast stilling

Brann- og redningssjefen er leder av brann- og redningsvesenet som er en egen enhet ved Teknisk etat, underlagt Teknisk sjef.

Brann- og redningsvesenet har pr i dag 34 deltidsmannskaper i beredskapsavdelingen. Forebyggende avdeling består av 1 stk. avdelingsleder forebyggende og 4 stk. brannforebyggere. Kommunen har i dag ca. 120 særskilte brannobjekter.

Brannsjefens hovedoppgaver:

 • Virksomhetsledelse og administrasjon av brann og redningsvesenet med personal, økonomi og budsjettansvar.
 • Tett samarbeid med brann og redningsvesenets avdelingsledere og kommunens øvrige støttefunksjoner.
 • Saksbehandling innenfor ansvarsområdet
 • Holde seg oppdatert for å være godt forberedt på endringer styrt av samfunnsendringer og andre ytre påvirkninger.

Kvalifikasjonskrav:

 • Krav til å kunne utføre tjenesten vil som være beskrevet i brann- og redningsvesenforskriften §45 leder av brann- og redningsvesenet, samt §12 i Brann- og eksplosjonsvernloven, fullmakter ved brann og andre ulykkessituasjoner for leder av brannvesenet.
 • Erfaring fra fagområdene
 • Ledererfaring
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Gode samarbeidsevner og serviceinnstilling

Vi kan tilby:

 • Et uformelt og spennende fagmiljø.
 • God lønn
 • Pensjonsvilkår i KLP
 • Gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring
 • 10 ekstra fridager pr. år
 • Hjelp til å skaffe bolig/flyttegodtgjørelse

 

 

 

 

 

For øvrig kommunale tilsettingsvilkår.

Den som blir tilsatt, må levere politiattest av ny dato.

Nærmere opplysninger om stillingen, kontakt Teknisk sjef Ola Toftdahl, 982 89 910, epost: ola.toftdahl@hol.kommune.no eller konstituert brannsjef Erik Kaupang 917 75 523. 

Vi gjør oppmerksom på at søkere til stilling i Hol kommune kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å ikke bli oppført på søkerlisten, jf. Offentlighetsloven § 25. Dersom dette blir aktuelt vil vi ta kontakt med deg på forhånd.

Kopi av attester og vitnemål tas med til intervju. Vitnemål og attester returneres ikke.

Del på:

Referansenummer:

22/5394

Fylke:

 • Viken

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

11.12.2022

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

Hol kommune

Kontaktpersoner:

Erik Kaupang

tlf: +47 32092133

mob: +47 91777523

Ola Toftdahl

mob: +47 982 89 910

Adresse:

Ålmannvegen 8 3576 Hol

Kontorplassering: