Hol kommune Familiehuset

Familiehuset på Geilo helsestasjon søker nå:

Miljøterapeut / Veileder 2*100% faste stillinger

Familiehuset skal ha et lett tilgjengelig tilbud til barn, unge og deres familier, og tilbyr råd og veiledning knyttet til oppvekst og familieliv. Fagpersonell fra ulike tjenester jobber tverrfaglig og fleksibelt, noe som legger til rette for helhetlige tiltakskjeder basert på brukernes behov. Familiehuset har en sterk folkehelse- og nærmiljøforankring hvor overordnet målsetting er å fremme trivsel og god helseutvikling, samt forebygge utviklings- og helserelaterte problemer hos barn, unge og deres foresatte.

Fra 1. januar 2022 har kommunene fått et skjerpet ansvar for å sikre gode oppvekstsvilkår gjennom tiltak for å forebygge at barn og unge utsettes for omsorgssvikt eller utvikler atferdsvansker. Hjelpen kommunene yter skal bli bedre tilpasset barn og familiers behov og kommunene skal sørge for å samordne sitt tjenestetilbud. For å imøtekomme nye lovkrav vil Hol kommune styrke tjenestene til barn og unge og utlyser derfor to stillinger ved Familiehuset.

Vi utlyser nå to faste 100 % stillinger i Familiehuset. Stillingen kan enten dekkes av to ansatte eller deles på flere. Personene som blir ansatt skal jobbe forebyggende, iverksette lavterskeltiltak og følge opp barn, unge og familier med behov for støtte og behandling.

Vi søker deg som har erfaring fra arbeid med barn, unge og deres familier, kjenner sentrale teorier og tilnærminger og ser tverrfaglighet som en styrke.

Arbeidsoppgaver:
Konkrete arbeidsoppgaver vil bli fordelt etter behov, kompetanse og erfaring.

 • Forebyggende og befolkningsrettede tiltak som undervisning, kurs og gruppeaktivitet.
 • Kartleggingssamtaler med barn og deres foresatte, ofte med et terapeutisk siktemål, men også for avklaring og veiledning.
 • Oppfølging og behandling av barn, unge og deres familier.
 • Veiledning av foresatte og samarbeidspartnere.
 • Tverrfaglig og flerfaglig samarbeid med helsestasjon og skolehelsetjeneste, barnehager og skoler, samt andre interne og eksterne tjenester.
 • Ha oversikt over og kunnskap om det totale tjenestetilbudet knyttet til barn, unge og familie.
 • Noe arbeid om ettermiddagen må påregnes.

Kvalifikasjoner:

 • Minimum 3-årig helse-, sosialfaglig eller pedagogisk utdanning fra høgskole/universitet med tilleggskompetanse og erfaring i arbeid med barn, unge og deres familier.
 • Evne til å benytte digitale løsninger og verktøy.
 • God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne.

Personlige egenskaper:

 • Positiv, fleksibel og løsningsorientert.
 • Gode samarbeidsevner og gode evner til å bygge relasjoner.
 • Evne til å jobbe strukturert og målrettet og evne til å håndtere komplekse situasjoner.
 • Evne til å jobbe selvstendig samtidig som du trives med å jobbe i tverrfaglig team.
 • Gode kommunikasjonsferdigheter og evne til å dele kunnskap og erfaring.

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr:

 • En spennende og variert jobb i et fagmiljø med fokus på utvikling av gode tjenestetilbud.
 • Mulighet for å være med på å videreutvikle innhold i stillingen og tjenesten for øvrig.
 • Stor grad av fleksibilitet.

 

Har du spørsmål om stillingene ta kontakt med leder av Familiehuset Hege J. Isungset, telefon 95980488 eller e-post hege.isungset@hol.kommune.no

Del på:

Referansenummer:

2023/474

Fylke:

 • Viken

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

12.02.2023

Tiltredelse:

etter avtale

Arbeidssted:

Geilo

Kontaktpersoner:

Hege Jørstad Isungset

mob: 95980488

Adresse:

Trekanten 2 H 3580 Geilo

Kart: